Konu Başlıkları

Bu yıl itibarı ile ana teması "Apiterapi" olarak hayata geçirilecek olan kongremizde katılımcılar diğer konu başlıkları altında da bilimsel çalışmalarını sunabileceklerdir.

- Ana Tema "Apiterapi"

- Bal Arısı Biyolojik Çeşitliliği

- Arıcılık ve Uygulamaları

- Arı Ürünleri ve Üretim Teknolojileri

- Arı Biyolojisi

- Arı Hastalık ve Zararlıları

- Polinasyon ve Diğer Polinatörler