Genel Bilgiler

Değişen ve gelişen Dünya beraberinde yeni ekolojik sistem düzenlemelerini getirmektedir. Bu değişimlerin olumlu ve olumsuz etkilerini abiyotik çevre- bitki- böcek etkileşimlerinde görebilmekteyiz. Sektörel olarak ise bu etkileşimlerin en hassas göstergelerini “Arıcılık faaliyetleri” üzerindeki küresel ısınma ve klimatik değişim, tarımsal ilaçlama baskısı kaynaklı arı ölümleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda “I. Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Kongresi” bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası ölçekte sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamak, uluslararası işbirlikleri kurmak, arıcılıkta modern,  uygulanabilir, çözüm odaklı teknik ve teknolojik yaklaşımları paylaşmak, arı ürünleri çeşitliliği ve katma değer kazandırılması gibi konularda her kesimden arıcıyı bir araya getirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan  “I. Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Kongresi”  etkinliğimize bilim insanları, tüm arıcılar ve arıcılık alanında faaliyet gösteren özel sektör davetlidir.

Prof. Dr. Nedim SÖZBİR

(Düzce Üniversitesi Rektörü)

Kongre Onursal Başkanı